پلن های سرور مجازی ایران

تمامی پلن ها دارای آنتی دیداس رایگان و پشتیبانی 24 ساعته می باشد

Vps Iran SSD 1

 • 1 GB Ram
 • 1 Core CPU
 • 60 Gb SSD
 • نامحدود Bandwidth
 • DDOS Protection (با امکان فعالسازی)
Vps Iran SSD 2

 • 2 GB Ram
 • 2 Core CPU
 • 80 Gb SSD
 • نامحدود Bandwidth
 • DDOS Protection (با امکان فعالسازی)
Vps Iran SSD 3

 • 3 GB Ram
 • 2 Core CPU
 • 120 Gb SSD
 • نامحدود Bandwidth
 • DDOS Protection (با امکان فعالسازی)
Vps Iran SSD 4

 • 4 GB Ram
 • 4 Core CPU
 • 180 Gb SSD
 • نامحدود Bandwidth
 • DDOS Protection (با امکان فعالسازی)
Vps Iran SSD 5

 • 6 GB Ram
 • 4 Core CPU
 • 500 Gb SSD
 • نامحدود Bandwidth
 • DDOS Protection (با امکان فعالسازی)